جوشکاری در ارتفاع و نمای ساختمان

جوشکاری در ارتفاع و نمای ساختمان

جوشکاری در ارتفاع (Welding at height) و جوشکاری در نمای ساختمان (Welding in the facade of the building) توسط کار با طناب و بدون نیاز به داربست یکی از خدمات گروه کار در ارتفاع نماسازان پیشرو می باشد. انجام جوش کاری با طناب تسریع در انجام کار و کمتر شدن هزینه اجرای کار را در […]

تماس با ما