ایزوگام دیوار نما ساختمان با طناب(راپل) بدون داربست {ارزان}

اجرای ایزوگام دیوار نما ساختمان، نصب ایزوگام در ارتفاع یا به عبارت دیگر ایزوگام دیوار عمودی ساختمان ها امروزه به راحتی توسط کار با طناب یا همان خدمات راپل و بدون نیاز به داربست در اسرع وقت و با هزینه ای معقول با ایمنی کامل قابل انجام است. ایزوگام دیوار نما ساختمان توسط گروه ما […]

تماس با ما