اجرای رزین و جلا

امروزه در بسیاری از نماهای کار شده به کاربردن چوب به طور چشم گیری روبه افزایش است .نمای چوب نیاز به نگهداری در بازه زمانی مشخصی دارد. در بسیاری از موارد پس از نصب چوب رزین یا اپوکسی مخصوص آن اجرا  می شود. در غیر اینصورت بعد از گذشت زمان حتما این امر باید انجام شود چرا که هم باعث زیبایی بیشتر شده و هم باعث عمر بیشتر چوب می شود.

رزين و جلا

علاوه بر چوب استفاده از رزین و جلا برای آجر ، سنگ های آنتیک و دیگر سنگ های زینتی امروزه بسیار امری رایج می باشد چرا که از یک طرف باعث زیبایی بیشتر ، از طرفی باعث دیرتر کثیف شدن و از طرفی هم باعث آب بندی و استحکام بیشتر خواهد شد.

رزين و جلا

مسلما هزینه اجرای رزین و جلا متناسب با حجم کار و مواد به کاربرده شده کاملا متغیر می باشد.