پوشش درز انقطاع

مطمئنا تا به حال به این موضوع توجه کرده اید که بین ساختمان ها فضای اندکی خالی بوده و هرگز ساختمان ها به همدیگر متصل نمی باشند. به این فضای خالی یا درز میان دو ساختمان در اصطلاح درز انقطاع می گویند. باز بودن این درز علاوه بر اینکه از زیبایی نما می کاهد می تواند مشکلات دیگری را به وجود آورد.

بسیار دیده شده است که وجود این درز و نبستن آن محلی برای لانه کردن پرندگان شده است که خود مشکلات زیادی را به دنبال دارد. لذا بستن این درز امری اجتناب ناپذیر می باشد.پوشش درز انقطاع عمدتا با دو روش انجام می گیرد .

(1) استفاده از  یونولیت راه اول می باشد. در این روش یونولیت ها درون درز واقع شده و سپس یک لایه سیمان روی آن کشیده می شود.

(2) در روش دوم برای پوشش از ورق استفاده می شود. اگر دو ساختمان هم سطح باشند از ورق صاف استفاده شده و اگر دو ساختمان عقب و جلو باشند از ورق L مانند استفاده می شود.

ورق های استفاده شده می بایست به هر دو ساختمان و یا یک ساختمان پیچ بشوند. این که از چه ورقی و با چه قطر و رنگی استفاده شود بسته به سلیقه کارفرما می باشد. مسلما برای راحتی در نصب طول ورق ها نباید بیشتر از دو متر باشد.